Điều kiện để vay vốn mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Điều kiện để vay vốn mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Nhà nước hỗ trợ 2 gói vay cho mua nhà ở xã hội năm 2017

Theo chính sách mới của nhà nước, sẽ có 2 gói vay cho mua nhà ở xã hội năm 2017 cho người thu nhập thấp. Đó là thông tin do ông Nguyễn Trần Nam – chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản đã đưa ra trong Hội nghị thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lần thứ I diễn ra tại Phú Quốc.

Kết quả hình ảnh cho Điều kiện để vay vốn mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Ông Nam cho biết Chính phủ quy định hai nguồn vốn chính để phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ cho người có thu nhập thấp là từ nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc hô trợ cho việc mua nhà ở với các đối tượng này đều dựa trên quy định về luật Nhà ở 2014 và nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Nguồn vốn vay thứ nhất cho việc phát triển nhà ở xã hội và thương mại được được giao cho Ngân hàng Chính Sách Xã Hội thực hiện với nguồn vốn từ 50% từ ngân sách và 50% nguồn vốn từ nguồn huy động cho vay nhà ở với mức lãi suất thấp tối đa 5%.

Còn nguồn vốn thứ hai sẽ được thực hiện bởi các Ngân hàng thương mại do nhà nước nắm cổ phần chi phối. Theo như điều kiện trên, các ngân hàng nếu muốn cho vay mua bán nhà ở xã hội thì cần phải bỏ ra 3% tổng dư nợ của mình để có thể được hưởng ưu đãi riêng.

Vì thế với sự minh bạch trong chính sách của nhà nước thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội hoàn toàn có thể an tâm với hai gói vay dành cho người thu nhập thấp sẽ không bị giới hạn quy mô và thời gian vay lãi suất thấp nhưng chính sách trước.

Người có thu nhập thấp làm gì để có cơ hội tiếp cận hai gói vay này

Với những người có thu nhập thấp thì cần tìm hiểu rõ chính sách của nhà nước để xem có phù hợp với điều kịnh tài chính kinh tế của gia đình hay không. Hai là dù là có vốn hỗ trợ từ nhà nước nhưng các hộ vay vốn cũng cần đảm bảo về tài chính của gia đình để có thể duy trì phí trả lãi hàng tháng.

Kết quả hình ảnh cho Điều kiện để vay vốn mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Bên cạnh đó việc chuẩn bị giấy tờ và thủ tục vay nhà cũng cần nắm rõ, minh bạch, sẵn sàng để tránh rắc rối sau này. Bạn cũng lưu ý ngoài hoạt động cho vay dành cho người có thu nhập thấp thì các ngân hàng chính sách cũng còn phải tập trung vào các chương trình khác như nông nghiệp, phát triển kinh tế thị trường, hướng nghiệp…Vì thế nguồn vốn sẽ khó lòng được phân bổ hết và thiếu sự tập trung, bạn cần tìm hiểu kỹ càng để lựa chọn thời điểm mua nhà cho phù hợp.

Leave a Reply